Όροι Χρήσης

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω Όρους Χρήσης του ιστότοπου https://hydrodynamiki.gr (στο εξής θα τον αναφέρουμε ως “ιστότοπος” ή “ιστότοπος μας”).
Η χρήση του ιστότοπου και οι υπηρεσίες / προϊόντα μας απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε άτομα άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας για να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οι οποίοι συνιστούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον ιστότοπο μας.

1. Αποδοχή των όρων χρήσης

Οι Όροι Χρήσης του ιστότοπου μας είναι μια συμφωνία που δεσμεύει τα δύο μέρη της δηλαδή εσάς και την εταιρεία μας (στο εξής “εταιρεία” ή “εταιρεία μας”) που έχει έδρα στον Πειραιά Αττικής, Αναπαύσεως 10, Τ.Κ. 18546, Τηλ.: 210 46 15 733, σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μας , των υπηρεσιών μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Αποκτώντας πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα ή υπηρεσία δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών, ικανός για δικαιοπραξία και συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και δεσμεύεστε από αυτούς. Δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν νόμιμη χρήση των υπηρεσιών που τους παρέχουμε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία σχετική με τις συναλλαγές αυτές αλλά και κάθε άλλη νομοθεσία.

Αν διαφωνείτε με του παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να αφήσετε αμέσως τον ιστότοπο μας και να μεταφερθείτε αλλού χωρίς να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες ούτε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία.

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι κάθε έγγραφο με πληροφορίες, γραφικές απεικονίσεις και πληροφορίες παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η αποδοχή των Όρων Χρήσης δεν είναι οποιασδήποτε μορφής συνεργασία, εργασιακή σχέση ούτε συνεταιρισμού με την εταιρεία.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται να αποζημιώσει οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη από παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη. Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο. Τα περιεχόμενα στις συναλλαγές είναι αποκλειστική σας ευθύνη, εμείς δεν παρεμβαίνουμε ούτε διορθώνουμε τα δεδομένα σας.

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιούνται ή να αλλάζουν από εμάς κατά το δοκούν, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση σας στον ιστότοπο ή χρήση άλλων υπηρεσιών μετά από αλλαγές αυτών θεωρείται σαν ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Επίσης, δικαιούμαστε κατά τη να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή και να διακόπτουμε την παροχή όλων ή οποιωνδήποτε τμημάτων των υπηρεσιών, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα συχνά και να ενημερώνεστε με τους πιο πρόσφατους Όρων Χρήσης.

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πλήρεις, έγκυρες και ποιοτικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τις παρακάτω επιφυλάξεις:
α) Τυχόν τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεθούν ή προκύπτουν κατά λάθος.
β) Διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου από ανωτέρα βια.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά μόνο την έγκαιρη ενημέρωση σας αν δεν υπάρχουν.

Δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα παρουσιαστούν σε εσάς κατά την πρόσβαση σας στον ιστότοπο μας λόγω ασυμβατότητας, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε φωτογραφίες, τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη απουσία σφαλμάτων στα προϊόντα. Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (ή αστικής ή ποινικής) φύσεως ούτε για τυχόν ζημιές (απώλειες κερδών, διαφυγόντα κέρδη, ηθικές βλάβες, απώλειες δεδομένων κλπ) από χρήστες του ιστοτόπου ή από τρίτους σχετικά με τη λειτουργία ή όχι του ιστότοπου, διακοπή υπηρεσιών ή πληροφοριών κλπ.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Στον ιστότοπο μας υπάρχει υλικό, εμπορικά σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, πολυμέσα και άλλο περιεχόμενο που ανήκουν στην εταιρεία μας, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και προστατεύονται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία όπως ορίζεται από τις διεθνείς συμβάσεις.
Όλο το υλικό σας το παρέχουμε για ενημέρωση και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή υλικού χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία. Η εμφάνιση του υλικού στον ιστότοπο δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρηθεί σαν παραχώρηση άδειας χρήσης του.

5. Συμπεριφορά και ευθύνες των χρηστών

Όποιοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μην κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, των υπηρεσιών και γενικά του ιστότοπου για:
Α. Δημοσιεύσεις, αποστολές με email ή μεταδόσεις με κάθε άλλο τρόπο παράνομου περιεχομένου, περιεχομένου που προκαλεί βλάβη στην εταιρεία ή σε τρίτους, περιεχομένου που προσβάλει τις κοινωνικές αξίες ή τα ήθη κλπ
Β. Δημοσιεύσεις, αποστολές με email ή μεταδόσεις με κάθε άλλο τρόπο σε τρίτα πρόσωπα πληροφοριών που τους δίδονται ιδιωτικά, εμπιστευτικά ή απόρρητα χωρίς την άδεια αυτού που τις παρέχει, περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδώσουν, περιεχομένου το οποίο πηγαίνει ενάντια σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρσιτεχνίες και άλλα σχετικά.
Γ. Δημοσιεύσεις, αποστολές με email ή μεταδόσεις με κάθε άλλο τρόπο λογισμικού το οποίο περιέχει υιούς ή άλλους κακόβουλους κώδικες (malware, trojans κλπ) και γενικά κακόβουλων προγραμμάτων με σκοπό να προξενήσουν βλάβες στο υλικό ή στο λογισμικό των υπολογιστών.
Δ. Να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών, να παρενοχλούν τρίτους με όποιο τρόπο, να παραβαίνουν εκούσια ή ακούσια την νομοθεσία η τις διατάξεις.

Οι χρήστες του ιστότοπου μας δέχονται και συμφωνούν ότι η εταιρεία μας, το προσωπικό της και οι μέτοχοι-συνεργάτες της δεν έχουν ευθύνη για ότι παρουσιαστεί από κακή χρήση ενάντια στα παραπάνω από τρίτους χρήστες. Παραβίαση των παραπάνω έχει σαν συνέπεια εκτός από τυχόν αστικές κυρώσεις και άμεση διακοπή οποιωνδήποτε υπηρεσιών παρέχονται.

6. Διαφημίσεις και σύνδεσμοι

Η εταιρεία έχει δικαίωμα να προβάλλει εξατομικευμένες διαφημίσεις στον ιστότοπο μας μέσω τρίτων διαφημιστικών εταιρειών πχ Google, Facebook κ.α. Οι τρίτες αυτές εταιρείες πιθανόν να κάνουν χρήση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας για να σας παράσχουν διαφημίσεις που έχουν εξατομικευτεί σε αγαθά ή υπηρεσίες που ενδιαφέρουν εσάς. Ο ιστότοπος ή οι υπηρεσίες πιθανόν να περιέχουν συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους για τους οποίους αποδέχεστε ότι δεν ευθυνόμαστε με κανένα τρόπο για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο τους. Θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης και απορρήτου των ιστότοπων αυτών πριν από τη χρήση τους.

7. Ενημερωτικά δελτία (Newsletters)

Οι χρήστες μπορούν με επιλογή τους να λαμβάνουν τα ενημερωτικά/διαφημιστικά δελτία (newsletters) στο email τους τα οποία περιέχουν νέα, διαγωνισμούς, προσφορές κλπ Τα δελτία αυτά είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και υπάγονται στους αντίστοιχους νόμους. Η εταιρεία θα διατηρεί αρχείο με τα emails των εγγεγραμμένων χρηστών στα ενημερωτικά δελτία. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από την λίστα αυτή πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος του δελτίου.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν και τα δύο μέρη εταιρεία και χρήστες του ιστότοπου.