Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Στην Υδροδυναμική Πειραιώς ειδικευόμαστε στον σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών αυτοματισμών όπως:

  1. 1. Εγκαταστάσεις οργάνων νέας τεχνολογίας και συστημάτων αυτοματισμού.
  2. 2. Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
  3. 3. Συντήρηση ηλεκτροπνευματικών και ηλεκτρουδραυλικών συστημάτων αυτοματισμού.
  4. 4. Ρύθμιση, έλεγχος και θέση σε λειτουργία γραμμών παραγωγής.
  5. 5. Επισκευές πνευματικών – ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοματισμού.
  6. 6. Συντήρηση αεροσυμπιεστών.
  7. 7. Αναβάθμιση παλιών εγκαταστάσεων αυτοματισμού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.