Τεχνική Υποστήριξη

Είμαστε κοντά σας και σας υποστηρίζουμε σε κάθε πρόβλημα που θα εμφανιστεί με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Τηλεφωνική υποστήριξη

Η υπηρεσία προσφέρει άμεση επικοινωνία με έναν σύμβουλο υποστήριξης, με σκοπό την καταγραφή του προβλήματος σε πρώτο επίπεδο και την παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην συνέχεια.

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Η υπηρεσία προσφέρεται αν ο πελάτης είναι σε θέση να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Παρέχει την δυνατότητα on line σύνδεσης  ενώ ο σύμβουλος προσφέρει και τηλεφωνική υποστήριξη προς τον χειριστή. Η υπηρεσία είναι απόλυτα ασφαλής.

Υποστήριξη στο χώρο σας

Μετά την υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης, αν εκτιμηθεί ότι απαιτείταιεπίσκεψη στην εγκατάσταση, τότε ένας σύμβουλος υποστήριξης θα την επισκεφθεί για να παρέχει υπηρεσίες. Ο χρόνος μετάβασης είναι συγκεκριμένος. Ανταλλακτικά για την επισκευή ή παροχή εφεδρικού συστήματος συνδυάζονται με την υπηρεσία

Προληπτική υποστήριξη

Υπηρεσία υποστήριξης που προσφέρεται με σκοπό τον έλεγχο του εξοπλισμού και την αποτροπή βλαβών. Η υπηρεσία υλοποιείται με επίσκεψη στην εγκατάσταση σε περιοδικά χρονικά διαστήματα. Προστατεύει την εγκατάσταση και αντιμετωπίζει τα προβλήματα πριν γίνουν σημαντικά.